Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

INFORMATYKA (inżynierskie)

Program studiów kierunku Informatyka, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania technologii informatycznych w funkcjonowaniu firm, urzędów, szkolnictwa itp. Stawiamy na praktyki, staże i szkolenia, dzięki którym po ukończeniu studiów znajdziesz satysfakcjonującą pracę. Studia na kierunku informatyka umożliwią Ci praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom logicznej wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwi zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.


Studia podyplomowe

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).

Specjalizacje:

DLACZEGO WARTO ?

 • proponujemy przystępną formę przekazu wiedzy i kształcenia umiejętności, która jest mało stresująca, a daje ogromne efekty,
 • możliwość uzyskania nawet do tysiąca złotych comiesięcznego stypendium – studenci naszego kierunku już dwukrotnie byli beneficjentami stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • tylko u nas istnieje możliwość studiowania na nowoczesnych, interdyscyplinarnych specjalnościach, takich jak m.in. jak między innymi: Technologie społeczeństwa informacyjnego, Informatyka finansowa czy też Informatyka w administracji publicznej,
 • jesteśmy nastawieni na kształcenie praktycznych umiejętności – zajęcia praktyczne stanowią około 65% czasu zajęć. Mamy też odpowiednio dostosowaną bazę dydaktyczną,
 • organizujemy zajęcia studyjne i warsztatowe we współpracujących z naszą Uczelnią instytucjach (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy webmasterskie, poligrafie, drukarnie itp.),
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach naukowych kół studenckich (Koło Sieci Komputerowych, Koło Programistów, Koło Grafiki Komputerowej, Koło Technologii Informatycznych Społeczeństwa Informacyjnego), a także organizacji koła naukowego umożliwiającego realizuję swoich ambicji. Uczestnicy zajęć odbywanych w ramach kół mają możliwość publikacji swoich osiągnięć w naszych periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub edytowanych przez zespół redakcyjny Instytutu Technologii Informatycznych seriach monograficznych.
 • Nasza uczelnia uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia wszystkim studentom kierunku informatyka korzystanie (zarówno w uczelni jak i w domu) z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium, które obejmują:
  • systemy operacyjne firmy Microsoft (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do projektowania oprogramowania frameworki (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje narzędziowe (m.in. Access, Project, Visio), wersje testowe produktów firmy Microsoft.

CO PO STUDIACH ?

Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz nabytym umiejętnościom, znajdziesz zatrudnienie jako: grafik komputerowy, programista, specjalista od wdrażania oprogramowania komputerowego lub administrator/operator sieci informatycznych.

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę jako:

 • informatyk w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia),
 • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach,
 • specjalista w studiach projektowych,
 • specjalista na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych we wszystkich podmiotach gospodarczych korzystających z usług logistycznych jak i w specjalistycznych przedsiębiorstwach logistycznych świadczących usługi dla innych podmiotów
 • konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych,
 • specjalista ds. rozwoju oprogramowania,
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • administrator systemów internetowych (webmaster),
 • administrator/operator sieci teleinformatycznych.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 7 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia inżynierskie
Uzyskany dyplom: inżynier informatyki

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!