Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Program trzyletnich studiów pierwszego stopnia pozwala przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i praktycznego przygotowania do rozwiązywania problemów wywołanych różnego rodzaju zagrożeniami. Realizowane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, terroryzmu, a także zarządzania kryzysowego, kryminalistyki i prawa. Studenci nabywają wiedzę, która umożliwi im pracę w służbach mundurowych oraz pozwoli znaleźć pracę w tych służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne oraz za zarządzanie kryzysowe i ratownictwo.


Studia podyplomowe

Specjalizacje:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Ochrona informacji niejawnych, osobowych i biznesowych

DLACZEGO WARTO ?

 • Złożona i zmienna sytuacja polityczna spowodowała zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce bezpieczeństwa państwa. W związku z tym powstała konieczność stworzenia kierunku, który pozwoli przygotować studentów do pracy związanej z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Ta oferta nauczania skierowana jest do osób które chciałyby zawodowo związać swą przyszłość z bezpieczeństwem. Zainteresowane są tymi kwestiami niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • Studenci mają możliwość odbycia praktyk w:
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Komendzie Wojewódzkiej Policji
  • Straży Granicznej
  • Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

CO PO STUDIACH ?

Student po uzyskaniu wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i koordynacji działań służb zarządzania kryzysowego, może pracować w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach sektora publicznego. Osoba po ukończeniu tych studiów może także podjąć pracę w:

 • Kadrach Wojska Polskiego
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Straży Miejskiej
 • Służbie Więziennej
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego

oraz w sektorze gospodarczym w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, obronnością i ochroną osób i mienia w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Jest także przygotowany w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat bezpieczeństwa narodowego

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!