Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

LOGISTYKA

W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Świadomi tego, że zmienione warunki otoczenia wymagają zatrudniania specjalistów w zakresie współczesnego zarządzania logistycznego, proponujemy nowoczesny program studiów dający możliwości zatrudnienia w interesującym zawodzie. Zapewniamy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.


Studia podyplomowe

Specjalizacje:
 • E-logistyka,
 • Logistyka handlu i dystrybucji,
 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL),
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych.

DLACZEGO WARTO ?

INNOWACYJNOŚĆ

Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane przez nas specjalności do wyboru:

 • E-logistyka
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

Powyższe specjalizacje kierunku logistyka są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

TECHNOLOGIA

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO LOGSTYKI W TRZECH KROKACH
1. UCZYMY PRAKTYCZNIE

Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

2. UCZĄ PRAKTYCY

Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.

3. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI

Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Obszar kształcenia ogólnego
 • BHP i ergonomia
 • Język obcy
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Etyka
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego
 • Zarządzanie
 • Towaroznawstwo
 • Matematyka i statystyka
 • Metodyka badań i analiza rynku
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Marketing
 • Podstawy logistyki
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Infrastruktura logistyczna
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Ekologistyka
 • Projektowanie procesów
Obszar zajęć do wyboru
 • Gospodarka zapasami
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie magazynem
 • Gospodarka elektroniczna
 • Internet w biznesie
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Transport i spedycja
 • Systemy transportowe
 • Ryzyko w systemach logistycznych
 • Logistyka sytuacji kryzysowych
 • Metodyka badań w logistyce
Obszar specjalnościowy (w zależności od wyboru specjalności)
 • Audyt w zarządzaniu jakością
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Controlling w logistyce
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Korespondencja i komunikacja
 • Lean manufacturing
 • Logistyka miejska
 • Logistyka on-line
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych
 • Opakowania w gospodarce
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • Planowanie strategiczne w logistyce
 • Spedycja i procedury celne
 • Strategie logistyczne
 • Systemy baz danych w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Systemy produkcyjne
 • Systemy transakcyjne w logistyce
 • Technologie usług magazynowych
 • Transport ładunków
 • Ubezpieczenia w usługach logistycznych
 • Usługi spedytorskie
 • Zarządzanie informacją w systemach logistycznych
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce
 • Zarządzanie marketingowo-logistyczne
 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw

CO PO STUDIACH ?

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów możesz zostać:
 • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
 • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów
 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
 • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach
 • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • kierownikiem magazynu
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat logistyki

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!