Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studenci specjalności ZZL zdobędą umiejętności praktyczne związane min. z:
  • planowaniem zatrudnienia,
  • prowadzeniem rekrutacji i selekcji kadr,
  • przygotowaniem procedur adaptacyjnych,
  • opracowywaniem i realizacją systemów oceny wyników pracy pracowników
  • budowaniem systemów wynagradzania i motywowania,
  • prowadzeniem zadań o charakterze administracyjnym – administrowanie kadrami

Studia podyplomowe

Specjalność ZZL kierowana jest do studentów:
  • którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie KIEROWANIA ORGANIZACJĄ I ZESPOŁAMI LUDZKIMI
  • osób które chcą służyć merytorycznym wsparciem dla KADRY MENEDŻERSKIEJ ORGANIZACJI.

Absolwent specjalności ZZL przygotowany jest do wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów pracowniczych firmy, a także we wdrażaniu do praktyki różnego typu i wielkości organizacji, efektywnych metod i instrumentów zarządzania kadrami.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent może pracować na stanowisku kierownika zespołów pracowniczych, komórek kadrowych, specjalisty ds. pracowniczych. Przede wszystkim na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji związanych z ludźmi i celowymi zmianami w organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.,

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!