Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania strategii organizacji.

Program specjalizacji został zbudowany w taki sposób aby zdobyć:
 • wiedzę z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie produkcją, jakością i usługami
 • umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących w skali przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia,
 • wiedzę o konkurencyjności firmy
 • umiejętności analizy zasobów przedsiębiorstwa
 • formułowania i implementacji strategii jego rozwoju.

Studia podyplomowe

Sylwetka absolwenta:
 • Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w instytucjach, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacją

Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach o różnej formie własnościowej i organizacyjnej pełniąc funkcje:

 • przedsiębiorcy zarządzającego własnym przedsiębiorstwem,
 • menedżera odpowiedzialnego za różne obszary funkcjonowania organizacji
 • kierownika różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • specjalisty w obszarach organizacji i zarządzania
 • trenera i doradcy w firmach szkoleniowych i konsultingowych

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!