Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM

Sylwetka absolwenta / Cel specjalności:
  • Wyposaża absolwenta w wiedzę z zakresu zarządzania publicznego tworzących podbudowę dla rozumienia istoty roli zarządzania w systemie bezpieczeństwa państwa.
  • Zdobywa umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego.
  • Pozyskuje wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania i kierowania bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym.
  • Przygotowuje do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi.
  • Przygotowuje do pracy w służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Studia podyplomowe

Specjalność zarządzanie w bezpieczeństwie narodowym przygotowuje do pracy na stanowiskach kierowniczych w:
  • w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej Kraju
  • administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej,
  • organizacjach i instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo,
  • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia społeczeństwa.

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!