Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych

Cele studiów

Studia podyplomowe służą przede wszystkim zapoznaniu uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zarządzania funduszami w ZUS, otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi jak również ochrony danych osobowych. Studia mają na celu uaktualnienie jak i uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy.

Adresaci studiów

Adresatem studiów podyplomowych są pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz osoby chcące podnieść kwalifikację w zakresie zarządzania w ubezpieczeniach społecznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków zawodowych oraz wykładowców akademickich.

Program
 1. Historia ubezpieczeń społecznych
 2. Ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – zasady podlegania, zbiegi tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym – studia przypadków
 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zasady finansowania składek
 4. Ubezpieczenie zdrowotne
 5. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 6. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 7. Prewencja rentowa w ZUS
 8. Postępowania w sprawach odwołań od decyzji ZUS (studium przypadku)
 9. Obowiązki płatników składek wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym ulgi z tytułu składek. Elektroniczne formy rozliczania składek
 10. Postępowanie egzekucyjne
 11. Zasady przyznawania świadczeń długoterminowych – warunki nabycia prawa, dokumentacja, terminy realizacji wydania decyzji
 12. Świadczenia realizowane przez ZUS finansowane z budżetu państwa
 13. Zarządzanie funduszami w ZUS – źródła finansowania
 14. Zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi
 15. Zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi
 16. Ubezpieczenie społeczne w prawie Unii Europejskiej
 17. Unijna i bilateralna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 18. Ochrona danych osobowych i narzędzia ochrony
 19. Cyberbezpieczeństwo i dostęp do informacji publicznej
 20. Zarządzanie ryzykiem
 21. Coaching - projekty
 22. Socjologiczne i psychologiczne aspekty kultury pracy
 23. Odpowiedzialność urzędnika w miejscu pracy (karna, cywilna, dyscyplinarna i inna)
 24. Prawna problematyka mobbingu w miejscu pracy
 25. Indywidualne prawo pracy, zbiorowe prawo pracy
 26. Seminarium.
Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele). Zjazdy przypadają średnio 2 razy w miesiącu. Ilość godzin dydaktycznych: 190 (w tym seminarium).

Warunki ukończenia studiów

Formą zaliczenia są:

 1. Egzaminy z obszarów tematycznych
 2. Praca dyplomowa (10 – 20 stron)
Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ubezpieczeniach społecznych.

Zasady naboru

Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy. Uruchomienie studiów następuje raz w roku akademickim: w październiku – następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie
 • wypełniony formularz rekrutacyjny
 • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (dostępna w biurze rekrutacji studiów podyplomowych)
Opłaty za studia

Wpisowe: 100zł
Cena:
Opłata jednorazowa 3600 zł.
Opłata ratalna: 400 zł x 10 m-cy
Zniżki: Dla studentów studiów II stopnia SAN opłata jednorazowa 1800 zł

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!